ระบำต้นวรเชษฐ์

Posted by · Leave a Comment 

ระบำต้นวรเชษฐ์
เป็นการแสดงแบบมาตรฐานอย่างหนึ่งด้วยลีลาท่ารำไปตามทำนองเพลง ไม่มีคำร้อง มุ่งหมายในความสนุกสนานรื่นเริง และความพร้อมเพรียงในจังหวะท่ารำ
เครื่องแต่งกายระบำต้นวรเชษฐ์
นุ่งผ้ายก ห่มไสบ ใส่เครื่องประดับทอง ศรีษะสวมรัดเกล้า หรือดอกไม้ประดับผม

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*