ระบำอธิษฐาน

Posted by · Leave a Comment 

เนื้อเพลงระบำอธิษฐาน

อธิษฐานเอย สองมือจับพาน

ประดับพวงพุทธชาด (ซ้ำ) ขอกุศลผลบุญ

จงมีแด่ผู้ทำคุณ ประโยชน์ไว้ในชาติ

อย่ามีใครคิดร้าย มุ่งทำลายชาติไทย

ขอให้ทุกคนสนใจ ห่วงใยประเทศชาติ

ให้ไทยเรานี้ มีความสามารถ

ช่วยตัวช่วยชาติ ทำให้ไทยเป็นเมืองทอง

อธิษฐานเอย สองมือจับพาน

ประดับพวงผกากรอง (ซ้ำ) ขอไทยรักไทย

ร่วมเป็นมิตรมั่นใจ ถือไทยเป็นพี่น้อง

อย่ามีการยุแยก อย่าทำให้แตกร้าวฉาน

ขอให้ช่วยกันสมาน เพื่อนไทยทั้งผอง

มุ่งสามัคคี เหมือนพี่เหมือนน้อง

กลมเกลียวเกี่ยวข้อง รักกันทั่วทุกคน

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*