ระบำเทพบันเทิง

Posted by · Leave a Comment 

ประวัติระบำเทพบันเทิง

เป็นระบำมาตรฐานชุดหนึ่ง สมมติผู้แสดงเป็นเทพบุตร และนางฟ้า ร่ายรำ ถวายองค์ปะตาระกาหลา อยู่ในบทละครในเรื่อง อิเหนา ตอนลมหอบ กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นนำออกแสดงให้ประชาชนชม เมื่อ พ . ศ . 2499 ณ โรงละครศิลปากรเดิม

ร้องด้วยเพลงแขกเชิญเจ้าและเพลงยะวาเร็ว ซึ่งประพันธ์บทร้องและปรับปรุงทำนองเพลง โดยคุณครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของกรมศิลปากร

ประดิษฐ์ท่ารำโดยคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ร่วมกับคุณครูมัลลี คงประภัศร์ และคุณครูผัน โมรากุล

เนื้อเพลงระบำเทพบันเทิง

เหล่าข้าพระบาท                         ขอวโรกาสเทวฤทธิ์อดิศร
ขอฟ้อนกราย                              รำร่ายถวายกร
บำเรอปิ่นอมร                              ปะตาระกาหลา
ผู้ทรงพระคุณ                              ยิ่งบุญบารมี
เพื่อเทวบดี                                  สุขสมรมยา
เถลิงเทพสิมา                             พิมานสำราญฤทัย
สุรศักดิ์ประสิทธิ์                         สุรฤทธิ์กำจาย
ทรงสราญพระกาย                     ทรงสบายพระทัย
ถวายอินทรีย                              ต่างมาลีบูชา
ถวายดวงตา                               ต่างประทีปจำรัสไข
ถ้อยคำอำไพ                             ต่างธูปหอมจุณจันทน์
ถวายดวงจิต                               อัญชลิตวรคุณ
ที่ทรงการุณย์                             ผองข้ามาแต่บรรพ์
ถวายชีวัน                                   รองบาทจนบรรลัย
ร่วมกันร้องทำนองลำนำ            มาฟ้อนมารำให้รื่นเริงใจ (ซ้ำ)
ให้พร้อมให้เพรียงเรียงระดับ     เปลี่ยนสับท่วงทีหนีไล่เวียนไปได้จังหวะกัน
อัปสรฟ้อนส่าย                           กรีดกรายออกมา
ฝ่ายฝูงเทวา                                 ทำท่ากางกั้น (ซ้ำ)
เข้าทอดสนิท                              ไม่บิดไม่ผัน (ซ้ำ)
ผูกพันสุดเกษม                           ปลื้มเปรมปรีดา

ฟังเพลงระบำเทพบันเทิงคลิ๊กที่นี่ค่ะ

เพลงระบำเทพบันเทิง

ท่ารำระบำเทพบันเทิง
About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*