รำซัดชาตรี

Posted by · Leave a Comment 

รำซัดชาตรี เป็นการแสดงทางภาคใต้ ได้ปรับปรุงท่ารำมาจากรำโนราห์ชาตรี โดยแต่งท่ารำให้มีท่ารำชายหญิงและท่วงท่ารวดเร็วผสมกับดนตรีทางใต้

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*