รำมโนราห์บูชายัญ (Mhanora Buchayan)

Posted by · Leave a Comment 

“รำมโนราห์บูชายัญ” เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง “พระสุธน – มโนราห์” ตอนมโนราห์บูชายัญ ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดแสดงขึ้น โดยแสดงให้ประชาชนชมครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2498  กล่าวถึงเมื่อนางมโนราห์ขอปีกหางได้แล้ว ก็แสร้งกล่าวทูลลา และขอพระราชทานอภัยต่อท้าวอาทิตยวงศ์  แล้วร่ายรำทำท่าคล้ายกับจะกระโดดเข้ากองไฟ แล้วบินหนีกลับไปยังเขาไกรลาส ระบำชุดนี้ใช้เพลงแขกบูชายัญ โดยอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้นำเพลงเร็วเพลงหนึ่งของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาบรรเลงร่วมกับโทน และกลองชาตรี แล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ซึ่งเข้ากับท่ารำได้เป็นอย่างดี

ท่ารำเพลงมโนราห์บูชายัญ

มีลีล่าท่าทางอ่อนช้อย งดงาม รวมถึงกระฉับกระเฉงมาก นักแสดงต้องใช้ความสามารถส่วนตัวพอสมควรในการร่ายรำเพลงนี้

เครื่องแต่งกายรำมโนราห์บูชายัญ

1. เสื้อในนาง

2. ผ้ายก

3. มงกุฏสำหรับมโนราห์ พร้อมอุบาดอกไม้ทัดหู

4. กรองคอ

5. ปีกมโนราห์

6. ต้นแขน กำไลแขน

7. หางมโนราห์

8. เข็ดขัดทอง

9. รัดเอว

10. เล็บมโนราห์

11. กำไลข้อเท้า

12. ทับทรวง

จะเห็นได้ว่า รำมโนราห์บูชายัญ นี้มีเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายเยอะบวกกับท่ารำที่อ่อนช้อย ทำให้การแสดงชุดนี้ดูมีสีสัน และน่ารับชมเป็นอย่างมากค่ะ เวลาที่ใช้ในการแสดงรำมโนราห์บูชายัญ นี้ ประมาณ 6-8 นาที

หากนักเรียนท่านใดที่สนใจเรียนรำไทยหรืออยากจะฝึกหัด ท่ารำมโนราห์บูชายัญนี้ ต้องตั้งใจและหมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะคะ เพื่อที่ลีลา การร่ายรำจะออกมาสวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้ชมค่ะ

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*