รำอวยพรมงคลสมรส Wedding Blessing Dance

Posted by · Leave a Comment 

รำอวยพรมงคลสมรส Wedding Blessing Dance

แน่นอนค่ะในงานมงคลสมรส หรืองานวิวาห์ เป็นงานที่น่ายินดีและเหมาะสมอย่างยิ่งในการอวยพรต่อคู่บ่าวสาวในงานวิวาห์ การรำอวยพรมงคลสมรส จึงเป็นการแสดงที่เหมาะสมในงานวิวาห์เป็นอย่างมาก เนื้อหาเพลงเป็นการอวยพรต่อคู่บ่าวสาว สอดคล้องกับท่ารำที่อ่อนหวานเข้ากับเนื้อเพลง

การแต่งกายรำอวยพรมงคลสมรส ใส่ชุดนางในราชสำนัก สวมเครื่องประดับทองและดอกไม้ประดับผม

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*