รำอวยพรอ่อนหวาน

Posted by · Leave a Comment 


รำอวยพรอ่อนหวาน
คำร้อง: พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ขออวยพรอ่อนหวานประสานศัพท์ ร้องรับบรรเลงเพลงประสม
ทั้งร่ายรำงามตาน่าชม สุขสมอารมณ์รื่นชื่นฤดี
ทุกข์โศกโรคภัยไม่บีฑา ทั้งสมมาตรปรารถนาในทุกที่
สบโชคโภคทรัพย์นับทวี เจริญศรีเกียรติยศปรากฏเทอญ

เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ท่ารำ และเนื้อร้องขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในโอกาสที่เป็นมงคลทั่วไป โดยใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัด ซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงอ่อนหวานมาประกอบกับเนื้อเพลง

เครื่องแต่งกายรำอวยพรอ่อนหวาน

นุ่งผ้ายก ห่มสไบ  ใส่เครื่องประดับทอง เครื่องประดับศรีษะใส่รัดเกล้าหรือดอกไม้ประดับผม

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*