Rabam Nopparat (ระบำนพรัตน์)

Posted by · Leave a Comment 

Rabam Nopparat or Dance of the Nine Gems.

Professional dance instructors thought the colors of the nine types of Mani the invention is a costume illustrator Author melody with lyrics describe the features and benefits of each gem.By showing costume jewelry such as color displays lyrics and dance to the tune This set not only dance but also the wonderful knowledge of the nine types of gems called nine gems.

ระบำนพรัตน์

อัญมณีมีค่าและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประดับ คือ นพรัตน์ อันประกอบด้วยอัญมณีเก้าชนิด นั่นคือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดาหาร เพทายและไพฑูรย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จึงคิดนำสีของมณีทั้งเก้าชนิดมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแต่งกายผู้แสดง พร้อมทั้งแต่งบทร้อง ทำนองเพลง บรรยายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของอัญมณีแต่ละชนิด โดยผู้แสดงแต่งกายตามสีอัญมณีนั้นๆจะแสดงท่ารำไปตามบทร้องและทำนองเพลง ระบำชุดนี้นอกจากจะงดงามแล้วยังให้ความรู้ในเรื่องของอัญมณีทั้งเก้าชนิด ที่เรียกว่า นพรัตน์ อีกด้วย

นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แต่งบทร้องและบรรจุทำนองเพลงระบำนพรัตน์ ไว้ในการแสดงละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอนชมถ้ำ

เนื้อเพลงระบำนพรัตน์

รัตนคูหากายสิทธิ์         ล้วนวิจิตรนวรัตน์จรัสฉาย

แสงมณีสีวามอร่ามพราย          เป็นเลื่อมลายแลสลับระยับตา

อันเพชรดีสีขาวรุ้งพราวเพริศ         สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา

ใครประดับเพชรดีมีราคา          เรืองเดชานุภาพด้วยดวงมณี

ทับทิมแท้แลดูแดงอร่าม          แสงแวววามแจ่มจรัสรัศมี

กำจัดปวงโรคาพยาธี           พูนทวีสินทรัพย์นับอนันต์

มรกตสดขจีสีเขียวขำ          แสงงามล้ำเลอเลิศประเสริฐสรรพ์

ประดับกันเขี้ยวงาสารพัน         คุ้มภยันตรายถ้วนมวลพาลา

อันมณีสีเหลืองเรืองวิรุจน์         นี่คือบุษราคัมเลิสล้ำค่า

เป็นอาภรณ์พูนสวัสดิ์วัฒนา         ชนม์พรรษายืนดำรงคงนิรันดร์

แก้วโกเมนแดงก่ำน้ำใสสด          แสนงามงดรูจีแสงสีสัน

ผู้ประดับรับเคารพอภิวันทน์          ประชานันนับถือเลื่องลือนาม

นิลกาฬน้ำเงินก่ำล้ำหมอกเมฆ           รุจิเรขรุ่งโรจน์โชติอร่าม

อำนวยสรรพ์สุขารมณ์อภิราม           สิ่งดีงามหลามหลั่งสะพั่งมา

สีขาวหม่นหมอกมัวสลัวแสง           บอกแสดงมุกดาหารตระการสง่า

ดลขจัดสัตว์ร้ายพ่ายเดชา            อสรพิษนานาล่าหลีกไกล

แก้วเพทายพรายแสงสีแดงเรื่อ           พรรณอะเคื้อลำยองผุดผ่องใส

นำศิริมงคลดลโชคชัย          กำจัดชัยผ่องอุบาทว์ให้คลาดคลาย

แก้วไพรฑูรย์ขุ่นฉวีสีไม้ไผ่          สังวาลไหมสาแหรกผ่านประสานสาย

บรรดาลชัยชนะหมู่ศัตรูร้าย          แผ่กำจายเสน่ห์ติดจับจิตเอย

สีขาวผ่องเพชรดี

ทับทิมสีมณีแดง

เขียวใสแสงมรกต

เหลืองใสสดบุษราคัม

แดงแก่ก่ำโกเมนเอก

สีหมอกเมฆนิลกาฬ

มุกดาหารหมอกมัว

แดงสลัวเพทาย

สังวาลสายไพฑูรย์

เจิดจำรูญนพรัตน์ อวยสัสดิภาพล้น

ปวงวิบัติขจัดผ่านร้าย กลายดี

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*