รำนารีศรีอีสาน

Posted by · Leave a Comment 

รำนารีศรีอีสาน

Read more of this post

รำแพรวากาฬสินธุ์

Posted by · Leave a Comment 

ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ ได้ประดิษฐ์คิดค้นการแสดงโดย คณาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ โดยการควบคุมของ นายสิริชัย นักจำรูญ ผู้อำนวยการจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ.2534 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนม์มายุครบ 60 พรรษา

Read more of this post

รำเอ้ดอกคูณ

Posted by · Leave a Comment 

รำเอ้ดอกคูณ

Read more of this post

สาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน

Posted by · Leave a Comment 

วันนี้แวะไปดูรูปสมัยเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์แล้วนึกถึงนึกถึงเพลงสาวกาฬสินธุ์ลำเพลินขึ้นมาทันที เพลงนี้สนุกสนาน เร้าใจมาก คนรำก็สนุก คนดูก็สนุก วันนี้เลยเอาภาพมาให้ดูและเรียนเรื่องสาวกาฬสินธุ์ลำเพลินกันดีกว่านะคะ

Read more of this post

รำไทพวน

Posted by · Leave a Comment 

วันนี้เรามาเรียนรำไทยภาคอีสานกันบ้างนะคะ รำไทยพื้นเมืองภาคอีสานมักจะเรียกว่า เซิ้ง หรือ ฟ้อน กันค่ะ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องฟ้อนไทพวนหรือรำไทพวนกันค่ะ

Read more of this post

ระบำศรีวิชัย

Posted by · Leave a Comment 

ระบำศรีวิชัย

ระบำชุดนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของนายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรม ศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2509 ตนกู อับดุล ราหมาน อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้แต่งเรื่อง Raja Bersiyong ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยและได้มีหนังสือเชิญคระนาฏศิลปไทย ไปแสดงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ กรมมศิลปากรได้จัดการแสดง 2 ชุดคือ รำซัดชาตรีชุดหนึ่ง และอีกชุดหนึ่งได้มอบให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปไทย คือ อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ ละอาจารย์เฉลย ศุขะวิณิช ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่จากภาพสลัก และภาพปูนปั้นสมัยสรีวิชัย เช่นจากพระสถูปบุโรบุคโค ในอินโดนีเซีย ประสมกับท่ารำชวาและบาหลี ผู้ประดิษฐ์ทำนอง เพลง คือศาสตราจารย์มนตรี ตราโมท และนายสนิท ดิษฐ์พันธ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย ในปี พ.ศ.2510 ได้ปรับปรุงท่ารำใหม่บางท่า และเปลี่ยนทำนองเพลงใหม่บางตอน เพื่อให้เข้าชุดกับระบำ
โบราญคดีชุดอื่น ๆ อีก 4 ชุด นำออกแสดงให้ประชาชนชมครั้งแรกในงานดนตรีมหกรรม ณ สังคีตศาสา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2510 และได้แสดงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ฯ ในงานเปิดอาคารใหม่พิพิธภัณฑ์ ฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2510

Read more of this post