ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน

Posted by · Leave a Comment 

ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน เป็นการแสดงชุดหนึ่งในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกา ทำอุบายลักนางสีดามาไว้ในอุทยาน เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อไปพบสาวที่ตนรัก ก็อดที่จะแสดงความกรีดกรายกรุ้มกริ่มไม่ได้ แต่เดิมมีแต่เพียงบทร้องฉุยฉาย ซึ่งเป็นของเก่าไม่ทราบนามผู้ประพันธ์ คุณครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากรได้แต่งบทแม่ศรีเพิ่ม เพื่อให้เป็นบทร้องที่สมบูรณ์ขึ้น

Read more of this post

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

Posted by · Leave a Comment 

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เป็นการรำเบิกโรงละครไทยชุดหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ประดิษฐ์ท่ารำและทรงพระราชนิพนธ์บทขับร้องขึ้น ผู้รำแต่งกายยืนเครื่องนาง 2 คน มือข้างขวากำกิ่งไม้ทอง ส่วนมือข้างซ้ายกำกิ่งไม้เงิน รำไปตามบทขับร้องและทำนองเพลงฉุยฉาย เป็นฉุยฉายพวง คือ ร้องรวบความจนจบท่อน โดยไม่มีปี่เป่ารับ นับเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

Read more of this post

ฉุยฉายพราหมณ์

Posted by · Leave a Comment 

รำฉุยฉายพราหมณ์

Read more of this post

ฉุยฉายเบญกาย

Posted by · Leave a Comment 

ประวัติรำฉุยฉายเบญกาย Read more of this post

วิธีทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยแบบง่ายๆ

Posted by · 1 Comment 

วันนี้ขอนำเสนอเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทบแบบประดิษฐ์เองมาโชว์นะคะ ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายๆแต่สวยงามค่ะ ทำจากลูกปัดทองนำมาร้อยเป็นลวดลายค่ะ ในรูปนั้นก็จะมี มงกุฏทอง

สร้อยคอ ดอกไม้ประดับผม กำไลข้อมือ จอนหูหรือกรรเจียก สังวาล หรือ เข็มขัดระย้าก็ได้ค่ะแล้วแต่จะประยุกต์ใช้ งบประมาณในการทำนะคะถูกมากค่ะ ลูกปัดที่ซื้อมาราคา 150 บาท ก็ได้แบบเต็มกล่องนี้แหละค่ะ ดังภาพประกอบ

Read more of this post

นาฏลีลาฟ้าหยาด

Posted by · Leave a Comment 

Read more of this post