การนุ่งผ้าแบบมอญ

Posted by · Leave a Comment 

การนุ่งผ้าแบบมอญ

การนุ่งผ้าแบบพม่า

Posted by · Leave a Comment 

การนุ่งผ้าแบบพม่า

การนุ่งแบบหางหงส์และหางปรก (ตัวพระ)

Posted by · Leave a Comment 

การนุ่งแบบหางหงส์และหางปรก (ตัวพระ)

การนุ่งผ้าแบบหางไหล

Posted by · Leave a Comment 

การนุ่งผ้าแบบหางไหล

การนุ่งผ้าแบบนางซัด

Posted by · Leave a Comment 

การนุ่งผ้าแบบนางซัด
วีดิโอประกอบ

การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง

Posted by · Leave a Comment 

การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง

Read more of this post