ฉุยฉายวันทอง

Posted by · Leave a Comment 

ฉุยฉายวันทอง อยู่ในละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ดำเนินความว่า สมเด็จพระพันวษามีรับสั่งใช้ให้จมื่นไวยวรนาถ เป็นแม่ทัพยกไปรบกับพวกมอญใหม่ (พลายชุมพล) ที่จับตัวขุนแผนไปได้ การศึกครั้งนี้เป็นอุบายของขุนแผนผู้เป็นพ่อกับพลายชุมพลน้องชาย ซึ่งมีความโกรธแค้นจมื่นไวยวรนาถที่หลงเสน่ห์นางสร้อยฟ้า นางวันทองมารดาพระไวยซึ่งตายไปเป็นเปรตอสูรกายเป็นห่วงจมื่นไวยวรนาถ จึงแปลงกายเป็นสาวงามไปคอยดักพบเพื่อบอกกลอุบายให้ลูกชายทราบ

Read more of this post