ระบำไก่

Posted by · Leave a Comment 

ระบำไก่ เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่ได้นำมาจากการแสดงละครพันทาง เรื่อง ลิลิตพระลอ ตอนพระลอตามไก่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงลีลาท่าทางการร่ายรำของฝูงไก่ที่สวยสดงดงามน่ารักชุดหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงได้บรรจุเพลงขับร้อง และดนตรีบรรเลง ใน เรื่องพระลอ โดยมีท่านอาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ เป็นประดิษฐ์ท่ารำ เพลงที่ประกอบระบำชุดนี้ได้แก่เพลงลาวเซิ้ง โดยมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้

Read more of this post