ระบำเทพบันเทิง

Posted by · Leave a Comment 

ประวัติระบำเทพบันเทิง

เป็นระบำมาตรฐานชุดหนึ่ง สมมติผู้แสดงเป็นเทพบุตร และนางฟ้า ร่ายรำ ถวายองค์ปะตาระกาหลา อยู่ในบทละครในเรื่อง อิเหนา ตอนลมหอบ กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นนำออกแสดงให้ประชาชนชม เมื่อ พ . ศ . 2499 ณ โรงละครศิลปากรเดิม

ร้องด้วยเพลงแขกเชิญเจ้าและเพลงยะวาเร็ว ซึ่งประพันธ์บทร้องและปรับปรุงทำนองเพลง โดยคุณครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของกรมศิลปากร

Read more of this post

Castanets Dance – ระบำฉิ่ง (Rabam Ching)

Posted by · Leave a Comment 

“Castanets dance”
Is a set dance in other words, is intended solely for the dancing beauty of the art of dance
entertainment and carnival not be story. The show  more than two persons or more purposes.
To show their beauty readiness deployment during show combined with a beautiful dress
and symphonic music that vividly.

Read more of this post