ฟ้อนไทภูพาน

Posted by · Leave a Comment 

เมื่อครั้งยังเรียนอยู่ตอนมัธยมต้นก็ได้เรียนวิชาท้องถิ่นของเรา เรียนรู้ประวัติของชาวสกลนคร จริงๆแล้วเจ้าของเว็บเป็นคนสกลนครค่ะ อิอิ แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคุณแม่ก็เป็นชาวภูไทแต่กำเนิดเลยค่ะวันนี้เลยขอพูดถึงเรื่องการฟ้อนไทภูพานเลยนะคะ

Read more of this post

ฟ้อนภูไทเรณู

Posted by · Leave a Comment 

การฟ้อนภูไทเรณูนคร การฟ้อนภูไทนี้ถือว่าเป็นศิลปะเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ประจำเผ่าของภูไทเรณูนคร ถือว่าฟ้อนภูไทเป็นการฟ้อนที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนม

Read more of this post

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

Posted by · Leave a Comment 

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เป็นการรำเบิกโรงละครไทยชุดหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ประดิษฐ์ท่ารำและทรงพระราชนิพนธ์บทขับร้องขึ้น ผู้รำแต่งกายยืนเครื่องนาง 2 คน มือข้างขวากำกิ่งไม้ทอง ส่วนมือข้างซ้ายกำกิ่งไม้เงิน รำไปตามบทขับร้องและทำนองเพลงฉุยฉาย เป็นฉุยฉายพวง คือ ร้องรวบความจนจบท่อน โดยไม่มีปี่เป่ารับ นับเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

Read more of this post

ระบำกฤดาภินิหาร

Posted by · Leave a Comment 

เนื้อเพลงระบำกฤดาภินิหาร

Read more of this post

Rabam Nopparat (ระบำนพรัตน์)

Posted by · Leave a Comment 

Rabam Nopparat or Dance of the Nine Gems.

Read more of this post

Thai traditional dance standards or “Ram wong madtatan”

Posted by · 1 Comment 

Thai traditional dance standards or “Ram wong madtatan”

Read more of this post