คุณค่าจากการรำไทย

Posted by · Leave a Comment 

คุณค่าจากการรำไทย

1. เพื่อการสื่อสาร นาฏศิลป์ได้พัฒนาจากรูปลักษณ์ที่ง่าย และเป็นส่วนประกอบของคำพูดหรือวรรณศิลป์ ไปสู่การสร้างภาษาของตนเองขึ้นที่เรียกว่า “ภาษาท่ารำ” โดยกำหนดกันในกลุ่มชนที่ใช้นาฏศิลป์นั้นๆ ว่าท่าใดมีความหมายอย่างไร

2. เพื่องานพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ การฟ้อนรำเพื่อบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรำแก้บน การฟ้อนรำอีกลักษณะหนึ่งเป็นการฟ้อนรำบูชาครู ไม่ได้แก้บนใด ๆ แต่เป็นการฟ้อนบูชาครู หรือเป็นพุทธบูชา เช่น การรำถวายมือในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

Read more of this post

มงกุฎทองสำหรับใส่รำไทย

Posted by · Leave a Comment 

วันนี้เรามาประดิษฐ์เครื่องประดับกันอีกดีกว่านะคะ จะได้มีเครื่องประดับใส่รำไทยกันเยอะๆ
ประดิษฐ์มงกุฎทองใส่รำไทย

อุปกรณ์ในการประดิษณ์มงกุฏทองสำหรับใส่รำไทย

Read more of this post

ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับผม

Posted by · Leave a Comment 

วันนี่้ในห้องเรียนรำไทยของเราก็มาประดิษฐ์เครื่องประดับสำหรับใส่รำไทยกันอีกแล้วนะคะ เราจะมาประดิษฐ์ดอกไม้ประดับผมสำหรับใส่รำไทยกันนะคะ มาเริ่มต้นเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ

Read more of this post