ฟ้อนแพน

Posted by · Leave a Comment 

ฟ้อนแพน

Read more of this post

เพลงมโนราห์บูชายัญ

Posted by · Leave a Comment 

ฟังเพลงมโนราห์บูชายัญกันนะคะ เอาไว้ฝึกซ้อมทบทวนท่ารำเข้ากับเพลงค่ะ

คลิ๊กเพื่อฟังเพลงมโนราห์บูชายัญค่ะ

Read more of this post

Thai Nail Dance (ฟ้อนเล็บ)

Posted by · 1 Comment 

Nail the dance

Is Lanna dance. They are put the nail is made of brass and 8 inches (excluding thumb) has called dance nail or Thai nail dance.

ฟ้อนเล็บ

Read more of this post