รำอวยพรพุทธานุภาพ หรือ ระบำไตรรัตน์

Posted by · 2 Comments 

ประวัติระบำไตรรัตน์ เป็นการแสดงที่วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ ได้อัญเชิญบทร้องพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในละครพูด เรื่องปล่อยแก่ ของนายบัว วิเศษกุล ซึ่งเป็นบทส่งท้ายตอนจบ ของละครเรื่องนั้น ใช้ทำนองแขก บรเทศ เรียกกันทั่วไปว่า เพลงพุทธานุภาพ หมายถึง ธรรมมานุภาพของพระรัตนตรัย ซึ่งดลบันดาลให้เกิดสรรพมงคล และสุขสวัสดิ์ แก่ผู้ชมโดยทั่วหน้า

นิยมนำมาแสดงในงานมงคลทั่วไป Read more of this post