ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน

Posted by · Leave a Comment 

ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน เป็นการแสดงชุดหนึ่งในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกา ทำอุบายลักนางสีดามาไว้ในอุทยาน เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อไปพบสาวที่ตนรัก ก็อดที่จะแสดงความกรีดกรายกรุ้มกริ่มไม่ได้ แต่เดิมมีแต่เพียงบทร้องฉุยฉาย ซึ่งเป็นของเก่าไม่ทราบนามผู้ประพันธ์ คุณครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากรได้แต่งบทแม่ศรีเพิ่ม เพื่อให้เป็นบทร้องที่สมบูรณ์ขึ้น

เนื้อร้อง ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน

ปี่พาทย์ทำเพลงรัวหรือเพลงเสมอ

ร้องฉุยฉาย

ฉุยฉายเอย

จะไปไหนหน่อยเจ้าก็ลอยชาย

เยื้องย่างเจ้าช่างกราย หล่อนมิเคยพบชายนักเลงเจ้าชู้

จะเข้าไปเกี้ยวแม่ทรามสงวน เจ้าช่างกระบวนหนักหนาอยู่

ฉุยฉายเอย

จะไปไหนนิดเจ้าก็กรีดกราย

เยื้องย่างเจ้าช่างกราย หล่อนมิเคยพบชายนักเลงเก่งแท้

จะเข้าไปเกี้ยวแม่ทรามสงวน เจ้าช่างกระบวนเสียจริงเจียวแม่

ร้องแม่ศรี

ยักษีเอย

ยักษีโสภณ

เจ้าช่างแต่งตน เลิศล้นหนักหนา

ห้อยไหล่แดงฉาด งามบาดนัยน์ตา

ช่างงามสง่า จริงยักษีเอย

ยักษีเอย

ยักษีทศศรี

วางท่าจรลี ท่วงทีองอาจ

มุ่งใจใฝ่หา สีดานงนาฏ

แล้วรีบยุรยาตร เข้าอุทยานเอย

ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว – ลา

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*