ฉุยฉายเบญกาย

Posted by · Leave a Comment 

ประวัติรำฉุยฉายเบญกาย

นางเบญกายเป็นลูกสาวของพิเภกกับนางตรีชฎา และเป็นหลานของทศกัณฐ์พญายักษ์ เจ้ากรุงลงกา ซึ่งขณะนั้นทศกัณฐ์ทราบข่าวศึกที่พระรามยกทัพมาทำศึกชิงเอานางสีดากลับคืน ทศกัณฐ์จึงคิดอุบายให้นางเบญกายแปลงตัวเป็นนางสีดา ทำเป็นตายลอยน้ำไปยังพลับพลาของพระราม เพื่อให้พระรามเข้าใจผิดว่านางสีดาตายแล้ว จะได้ยกทัพกลับไป ฉะนั้นบทฉุยฉายเบญกายแปลงจึงประพันธ์ขึ้นเพื่อให้นางเบญกายแปลงองค์เป็นสีดา เมื่อแปลงเสร็จแล้ว ก็ขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์ เพื่อให้สำรวจว่าเหมือนนางสีดาหรือไม่อย่างไร บทร้องฉุยฉายเบญกายนี้อยู่ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลาย พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
เนื้อร้อง: ฉุยฉายเบญจกาย
คำร้อง: จากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ฉุยฉายเอย                                                                 จะเข้าไปเฝ้าเจ้าก็กรีดกราย
เยื้องย่างเจ้าช่างแปลงกาย                                        ให้ละเมียดละม้ายสีดานงลักษณ์
ถึงพระรามเห็นทรามวัย                                              จะฉงนพระทัยให้อะเหลื่ออะหลัก
งามนักเอย                                                                  ใครเห็นพิมพ์พักตร์ก็จะรักจะใคร่
หลับก็จะฝันครั้นตื่นก็จะคิด                                         อยากเห็นอีกสักนิดหนึ่งให้ชื่นใจ
งามคมดุจคมศรชัย                                                      ถูกนอกทะลุในให้เจ็บอุรา
แม่ศรีเอย                                                                      แม่ศรีรากษสี
แม่แปลงอินทรีย์                                                          เป็นแม่ศรีสีดา
ทศพักตร์มลักเห็น                                                       จะตื่นจะเต้นในวิญญาณ์
เหมือนล้อเล่นให้เป็นบ้า                                              ระอาเจ้าแม่ศรีเอย ฯ
อรชรเอย                                                                      อรชรอ้อนแอ้น
เอวขาแขนแมน                                                            แม้นเหมือนกินนรี
ระทวยนวยนาด                                                            วิลาสจรลี
ขึ้นปราสาทมณี                                                            เฝ้าพระปิตุลาเอย ฯ
เครื่องแต่งกาย
ชุดยืนเครื่องนาง
ท่ารำฉุยฉายเบญกาย

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*