ระบำวิชนี

Posted by · Leave a Comment 

ระบำวิชนีเป็นระบำชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงจีนดาวดวงเดียว ซึ่งเป็นเพลงที่มีอยู่ มาประดิษฐ์เป็นท่ารำ

ในมือผู้แสดงจะต้องถือพัดมีด้ามประกอบการรำซึ่งมีศัพท์เรียกว่า วิชนี หรือ พัชนี ออกมาร่ายรําด้วยท่วงทํานองเพลงและบทร้องอันไพเราะ

นักแสดงมักจะใช้หญิงล้วน แสดงเป็นกลุ่มจะสวยงามกว่าจากการโบกพัดเข้ากับจังหวะเพลง

เครื่องแต่งกาย แต่งกายแบบนางในราชสำนัก สวมเครื่องประดับทอง ศรีษะประดับด้วยดอกไม้หรือรัดเกล้าทอง

เนื้อร้องระบำวิชนี

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องคือ อาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย กรมศิลปากร

หน้าร้อน

ทินกรเจิดแจ่มแฉล่มศรี

เกิดแสงแดดแผดมาสู่ร่างนี้

เผามาลีโรยเหงาเหี่ยวเฉาไป

อากาศร้อนอบอ้าวผะผ่าวผิว

ไล่ลมพริ้วมาไวคลายร้อนได้

พระพายหยุดสุดร้อนร้อนฤทัย

ต้องอาศัยโบกพัดกระพือลม

วิชนีที่ช่วยให้โรยรื่น

เย็นฉ่ำชื่นชุ่มในฤทัยสม

ถึงเวลาหน้าร้อนร้อนระงม

เชิญมาชมรำพัดให้เย็นใจเอย

….เพลงบรรเลงรัว เพลงเชิดจีน

ท่ารำระบำวิชนี


About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*