ตัวอย่างเครื่องแต่งกายระบำดอกบัว

Posted by · Leave a Comment 

วันนี้นำเอาตัวอย่างเครื่องแต่งกายระบำดอกบัวมาให้ผู้ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ในการแสดงนาฏศิปล์ไทยกันนะคะ

แน่นอนค่ะเครื่องแต่งกายระบำดอกบัวนั้น ต้องมีกลิ่นไอของดอกบัวหรือเอกลักษณ์ที่แสดงถึงดอกบัวค่ะ เช่นสีของดอกบัว ใบบัว ลักษณะของดอกบัวตูม เป็นต้นค่ะ ผ้าสไบที่ใช้ในการแสดงระบำดอกบัวนั้นนิยมสีชมพูค่ะ เนื่องจากสีชมเป็นสีของดอกบัวที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเป็นสีแรกค่ะ

ส่วนผ้านุ่ง เช่น ผ้ายกนิยมใช้สีเขียวซึ่งหมายถึงสีใบบัว นิยมนุ่งกันสองแบบคือแบบจีบหน้านางและแบบโจงกระเบน การนุ่งแบบโจงกระเบนนั้นก็สื่อให้เห็นถึงลักษณะของดอกบัวตูมค่ะ นี่เป็นเพียงตัวอย่างการจินตนาการในการประยุกต์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยให้เหมาะสมกับ เนื้อหา บทเพลง และความหมายของชุดการแสดงนั้นๆนะคะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะ

ตัวอย่างเครื่องแต่งกายระบำดอกบัวค่ะ

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*