ตัวอย่างแบบชุดมโนราห์ประยุกต์

Posted by · Leave a Comment 

ชุดมโนราห์หรือชุดกินรี นั้นราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากราคาชุดแล้วยังรวมไปถึงเครื่องประดับตั้งแต่ศรีษะจรดเท้าเลยทีเดียว วันนี้เลยนำเอาตัวอย่างแบบชุดมโนราห์หรือชุดกินรีประยุกต์มาให้ดูไว้เป็นไอเดียหรือแนวทางในการประยุกต์ใช้ในศิลปะนาฏศิลป์ไทยค่ะ

ดูภาพชุดมโนราห์บูชายัญหรือกินรีแบบถูกต้องตามหลักกรมศิลปากรกันก่อนนะคะ ส่วนภาพต่อไปจะเป็นแบบประยุกต์ค่ะ

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*