มงกุฎทองสำหรับใส่รำไทย

Posted by · Leave a Comment 

วันนี้เรามาประดิษฐ์เครื่องประดับกันอีกดีกว่านะคะ จะได้มีเครื่องประดับใส่รำไทยกันเยอะๆ
ประดิษฐ์มงกุฎทองใส่รำไทย

อุปกรณ์ในการประดิษณ์มงกุฏทองสำหรับใส่รำไทย

1. ลวด

2. ลูกปัดสีทอง

3. ที่ดัดลวด และที่ตัดลวด

วิธีทำ

1. นำลวด 2 เส้นมาตัดให้ได้ขนาด ยาว 43ซม.

2.บิดปลายลวดทั้งสองเข้าด้วยกัน

3.สอดลูกปัดเข้าไปในลวดทั้งสอง7 เม็ด จากนั้นแยกปลายลวดออกแล้วสอดลูกปัดในลวดเส้นที่หนึ่ง 7เม็ด เส้นที่สอง 5เม็ด ดูตามภาพ

4. ดัดลวดเข้าด้วยกันแล้วสอดลูกปัดเข้าไป 1เม็ด จากนั้นแยกปลายลวดอีกครั้งลวดลูกปัดเข้าไปในลวดเส้นที่หนึ่งเพิ่มเป็น9เม็ด เส้นที่สอง6เม็ด จากนั้นบิดลวดเข้าด้วยกันเหมือนแล้วสอดลูกปัด1เม็ด

5.เพิ่มจำนวนลูกปัดเส้นที่หนึ่งเป็น13เม็ด เส้นที่สอง7เม็ด บิดลวดเข้าด้วยกันสอดลูกปัด1เม็ด

6. ทำเหมือนข้อที่4และข้อที่3และข้อที่2

7.เสร็จแล้วดัดลวดให้เข้าที่และสวยงามก็จะได้มงกุฎทองใส่รำไทยแล้วล่ะค่ะ

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*