เครื่องแต่งกายพระ นาง ยักษ์ ลิง

Posted by · Leave a Comment 

เครื่องแต่งกายตัวพระ

เครื่องแต่งกายนาง

เครื่องแต่งกายยักษ์

เครื่องแต่งกายลิง

เครื่องแต่งกาย พระ นาง ยักษ์ ลิง ใช้ในการแสดง โขน ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูง แสดงไปตามท้องเรื่อง รามเกียรติ์

เครื่องแต่งกาย พระ และ  นาง ใช้ในการแสดง โขน ละคร และ การแสดงรำไทย