รำนารีศรีอีสาน

Posted by · Leave a Comment 

รำนารีศรีอีสาน

คำว่า นารีศรีอีสาน หมายถึง หญิงสาวชาวอีสานที่มีสง่าราศรี อ่อนหวาน งดงาม

รำนารีศรีอีสานหรือฟ้อนนารีศรีอีสาน เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยคณะนักศึกษาชั้นสูงปีที่ 1 รายวิชาหลัก และวิธีจัดการแสดง ปีพุทธศักราช 2537 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โดยได้ความคิดมาจาก ท่าเซิ้งต่าง ๆ ของทางภาคอีสาน และได้รวบรวมเอาท่าฟ้อนรำในแต่ละชุดที่เด่น ๆ ของทางภาคอีสาน มารวมกันในชุดเดียว ผู้ที่ฝึกเรียนรำเพลงนี้ เริ่มต้นต้องใช้ความตั้งใจเป็นพิเศษเพราะมีท่าที่ต่อเนื่องกันหลายท่า จังหวะมือและเท้าต้องสัมพันธุ์กัน ผสมกับจังหวะที่ช้าจนไปถึงเร็ว เร้าใจ ดูแล้วเพลิดเพลินมาก  การแสดงเพลงนี้ประมาณ 9 นาที

รำนารีศรีอีสานได้นำออกแสดงครั้งแรกในงานสังคีตศาลา ที่โรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร

โอกาสที่ใช้ ใช้ในงานรื่นเริงต่าง ๆ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือน

การแต่งกาย
- เสื้อคอตั้งผ้าไหมสีชมพู ผ้าซิ่นลายน้ำไหลตัดเย็บแบบยักรั้งด้านซ้าย สไบผ้าแพรวาสีเหลืองพันเอวแล้วพาดไปถึงบ่า เข็มขัดเงิน เครื่องประดับเงิน สร้อยคอ ต่างหู ดอกไม้ติดผมและดอกไม้ติดอก สีเหลือง

วิดิโอ ท่ารำนารีศรีอีสาน โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ท่ารำแบบต้นฉบับเลยค่ะ


About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*