เพลงระบำเทพบันเทิง

Posted by · Leave a Comment 

เพลงระบำเทพบันเทิงเป็นเพลงไทยเดิมใช้ประกอบการรำสำหรับอวยพร หรืองานมงคล สำหรับนักเรียนฟังแล้วฝึกซ้อมท่ารำตามทำนองเพลงนะคะ ฟังบ่อยๆจะได้จำได้และไม่ผิดจังหวะค่ะ วันนี้ฟังเพลงระบำเทพบันเทิงไปก่อนนะค่ะ ส่วนประวัติและรายละเอียดของระบำเทพบันเทิงนั้นเอาไว้คราวหน้านะคะ

ฟังเพลงระบำเทพบันเทิงคลิ๊กที่นี่ค่ะ

เพลงระบำเทพบันเทิง

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*