เพลงรำอวยพรอ่อนหวาน

Posted by · 4 Comments 

วันนี้นำเพลงรำอวยพรอ่อนหวานมาให้ฟังกันนะคะ หลังจากที่เคยพูดถึงประวัติและเครื่องแต่งกายการรำอวยพรอ่อนหวานมาแล้ว

คลิ๊กเพื่อฟังเพลงรำอวยพรอ่อนหวานค่ะ

รำอวยพรอ่อนหวาน

About admin

Comments

Leave a Comment

4 Responses to “เพลงรำอวยพรอ่อนหวาน”
 1. pim says:

  ขอ mv การำอวยพรอ่่อนหวาน หรือการรำเชิญพระขวัญค่ะ

 2. admin says:

  ท่ารำเพลงเชิญวัญค่ะ

  http://www.youtube.com/watch?v=xPSv4uQvVr0

 3. admin says:

  ด้วยความยินดีค่ะ

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*